VİP YAKIN KORUMA

As Güvenlik ve Koruma tarafından görevlendirilen profesyonel yakın koruma elemanı, hangi özel şart altında olursa olsun, normal veya acil koşullar altında 
risk analizi yapabilme, olası problemi tanımlama, güvenliği planlama, muhtemel güvenlik sorunlarını önleme ve kontrol etmede uzman, korunan şahıs için 
güvenli ortam sağlama yeteneğine sahip, yakın koruma sertifikası bulunan kişilerden seçilirler.